Atalanta lepke


Atalanta lepke - Nagy Tibor felvétele

Atalanta lepke (Vanessa atalanta)

Hazánkban mindenütt megtalálható, színpompás faj. Korábban tipikus vándorfajként tartották nyilván, mely csak kevés esetben képes áttelelni (ugyanis nagyon érzékeny a hidegre), ezért ősszel délre vándorol, és első példányok májusban érkeznek a mediterrán térségből. Mára, mióta egyre enyhébbek a telek, rendszeressé vált az áttelelése. Egy évben két nemzedéke repül, és ritkán még enyhe telek napfényes, meleg időszakában is látható egy-egy példány. A lepke aktív viráglátogató, de szívesen szívogatja az erjedő gyümölcsöket, fatörzsek szivárgó nedvét sőt az ürüléket is.

Hernyója fekete színű, sárga oldalvonallal és sárga, szétágazó áltüskékkel. Tápnövénye a csalán és a bogáncs. A Sóstói-erdőben gyakori, jellemző faj.

Védett faj!