Fekete harkály


Fekete harkály - Gilányi Gábor felvétele

 

Fekete harkály (Dryocopus martius)

Eredetileg idős, természetes erdők faja, de egyre gyakrabban költ kisebb facsoportokban és tájidegen fafajú állományokban is. Állandó madár. Jellemzően ovális nyílású odúját fákba vési, ezekbe rakja le 4-5 tojását április-májusban. Éles hangjáról és a többi harkálytól eltérő (azoké hullámzó), egyenes vonalú röptéről is könnyen felismerhető. Táplálékát a fában és a kéreg alatt élő rovarok, lárvák adják. A hímnek az egész fejtetője piros, a tojónak csak az utolsó fele. Hazai állománya 5.000 – 9.000 pár. A Sóstói-erdőben télen-nyáron megfigyelhető, állománya 7-10 pár körüli lehet, az idős erdőállományok visszaszorulása miatt veszélyeztetett.

Védett faj!